За мен

Мисля, че най-добри резултати се постигат тогава, когато има ясно изградени правила в класната стая, които първо трябва да изпълнявам аз и след това да изискавам от учениците. Никога не забравям, че срещу мен стоят личности, към които показвам необходимото поведение,защото желая да получавам същото. Стремя се да бъда справедлива и обективна. За мен ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Затова и в своята работа се стремя да подтиквам учениците да мислят, да търсят и да откриват. Съобразявам се с индивидуалните потребности на всеки ученик и прилагам различни педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Стремя се да спечеля доверието на учениците си, да ги накарам да обикнат училището и да бъда приятел, но в същото време да запазя отношенията учител-ученик. За мен е много важно да не ги разочаровам и да не изгубя
тяхното доверие. С личния си пример се стремя да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаването на емоционално и социално интелигентни хора, с открита гражданска позиция.